Regulamin

Zasady gwarancji

Serwis realizuje gwarancję na wybrane produkty zakupione u sprzedawców, dla których Serwis świadczy usługi napraw. Każde zgłoszenie do serwisu gwarancyjnego musi odbyć się przez kontakt ze sprzedawcą, który skieruje klienta do serwisu wydając odpowiedni formularz. Następnie wg informacji zawartych na formularzu (2 strona) może nastąpić wysyłka sprzętu do serwisu.


Warunki gwarancji

Na zakupione produkty udzielana jest przez sprzedawcę gwarancja określona w warunkach zakupu (aukcja, oferta sklepowa). Realizacja gwarancji możliwa jest na podstawie kopii dowodu zakupu (faktura) lub karty gwarancyjnej przesłana wraz z urządzeniem do Serwisu. Warunkiem rozpatrzenia zgłoszenia gwarancyjnego przez Serwis jest przesłanie urządzenia z wypełnionym formularzem.


Koszty wysyłki

Wysyłka sprzętu do serwisu na gwarancję odbywa się na koszt klienta wybranymi przez siebie metodami (kurier, poczta). Koszty wysyłki nie są zwracane przez Serwis, chyba że zdecydowano inaczej po kontakcie ze sprzedawcą.


Wykluczenia z gwarancji

Gwarancja udzielana przez sprzedawcę i realizowana przez Serwis nie obejmuje:

 • Zmiany wyglądu np. rysy ekranu, zadrapania, wgniecenia i wygięcia obudowy wynikłe np. przez upadki lub spuchnięcie baterii, wytarcia lakieru.
 • Uszkodzenia mechaniczne i wywołane nimi wady spowodowane przez czynniki zewnętrzne takie jak: zalanie cieczą, wilgoć, zbyt wysoka lub niska temperatura, przepięcia w sieci, działanie czynników chemicznych.
 • Uszkodzenia wynikłe z długotrwałego obciążania ramki i obudowy np. brązowe/żółte plamy na LCD.
 • Wad spowodowanych długotrwałą ekspozycją ekranu np. wypalenia obrazów na ekranach OLED.
 • Czyszczenie wewnętrzne i zewnętrzne np. maskownice głośników.
 • Naruszone plomby gwarancyjne, brak numerów IMEI w systemie.
 • Instalacja nieautoryzowanego oprogramowania (poza Xiaomi Global / China / xiaomi.eu / miuipolska.pl).
 • Instalacja oprogramowania naruszającego integralność partycji systemowych np. root.
 • Funkcjonowanie aplikacji trzecich dostępnych w oprogramowaniu telefonu.

Dodatkowe koszty
 • Serwis zastrzega sobie prawo do wysyłki urządzenia na koszt klienta w przypadku odrzucenia zasadności gwarancji.
 • Serwis może pobierać opłatę za naprawy nieobjęte gwarancją np. czyszczenie urządzenia lub instalację oprogramowania wymagającą odblokowania bootloadera.

Skorzystaj z doświadczenia twórców MIUIPolska.pl

Polskich ekspertów w dziedzinie Xiaomi i MIUI

Zgłoś naprawę