Gwarancja

Gwarancja Xiaomi

Produkty Xiaomi zakupione w oficjalnym kanale dystrybucji (od dwóch głównych dystrybutorów ABC DATA i Ingram Micro) objęte są gwarancją serwisową w CCS Online. Serwis MiCenter świadczy gwarancję i naprawy pogwarancyjne dla urządzeń Xiaomi z pozostałych importów i sklepów mających z nami współpracę.

Zasady gwarancji

Serwis realizuje gwarancję na wybrane produkty zakupione u sprzedawców, dla których Serwis świadczy usługi napraw (MiStore, smartmedia24, Abitel, XTG i inni). Każde zgłoszenie do serwisu gwarancyjnego musi odbyć się przez kontakt ze sprzedawcą, który skieruje klienta do serwisu wydając odpowiedni formularz. Następnie wg informacji zawartych na formularzu (2 strona) może nastąpić wysyłka sprzętu do serwisu.


Warunki gwarancji

Na zakupione produkty udzielana jest przez sprzedawcę gwarancja określona w warunkach zakupu (aukcja, oferta sklepowa). Realizacja gwarancji możliwa jest na podstawie kopii dowodu zakupu (faktura) lub karty gwarancyjnej przesłana wraz z urządzeniem do Serwisu. Warunkiem rozpatrzenia zgłoszenia gwarancyjnego przez Serwis jest przesłanie urządzenia z wypełnionym formularzem i dowodem zakupu.

Koszty wysyłki

W ramach zlecenia naprawy gwarancyjnej Sprzedawca może oferować odbiór urządzenia od klienta i wysyłkę do klienta po naprawie za pomocą kuriera (serwis door-2-door). O takim sposobie wysyłki powiadamia sprzedawca.

W pozostałych przypadkach wysyłka sprzętu do serwisu na gwarancję odbywa się na koszt klienta wybranymi przez siebie metodami (kurier, poczta) (PORADNIK). Koszty wysyłki nie są zwracane przez Serwis, chyba że zdecydowano inaczej po kontakcie ze Sprzedawcą. Serwis może nie przyjąć przesyłek za pobraniem.


Wykluczenia z gwarancji

Gwarancja udzielana przez sprzedawcę i realizowana przez Serwis nie obejmuje:

 1. Zmiany wyglądu np. rysy ekranu, zadrapania, wgniecenia i wygięcia obudowy i przycisków bocznych wynikłe np. przez upadki lub spuchnięcie baterii, wytarcia lakieru.
 2. Uszkodzenia mechaniczne i wywołane nimi wady spowodowane przez czynniki zewnętrzne takie jak: zalanie cieczą, wilgoć, zbyt wysoka lub niska temperatura, przepięcia w sieci, działanie czynników chemicznych.
 3. Uszkodzenia wynikłe z długotrwałego obciążania ramki i obudowy np. brązowe/żółte plamy na LCD.
 4. Wad spowodowanych długotrwałą ekspozycją ekranu np. wypalenia obrazów na ekranach OLED.
 5. Czyszczenie wewnętrzne i zewnętrzne np. maskownice głośników i portów USB.
 6. Naruszone plomby gwarancyjne, brak numerów IMEI w systemie.
 7. Instalacja nieautoryzowanego oprogramowania (poza Xiaomi Global / China / xiaomi.eu / miuipolska.pl).
 8. Instalacja oprogramowania naruszającego integralność partycji systemowych np. root.
 9. Funkcjonowanie aplikacji trzecich dostępnych w oprogramowaniu telefonu.
 10. Wad urządzenia jeśli zostały naprawione po resecie oprogramowania do ustawień fabrycznych.

Gwarancja MiCenter

Na wykonane usługi pogwarancyjne (odpłatne) serwis udziela gwarancji:

 • 6 miesięcznej (chyba, że jest wskazane w ofercie inaczej) na naprawy z uwzględnieniem oryginalnych paneli LCD
 • 3 miesięcznej gwarancji (większość napraw, w tym zamienniki LCD, naprawy sprzętu AGD)
 • 1 miesięcznej gwarancji (np. naprawa płyt głównych lub inne wskazane w ofercie)

Uwaga: gwarancja producenta lub inna gwarancja sprzedawcy może zostać anulowana w momencie dokonania naprawy przez Serwis jeśli będzie przez sprzedawcę lub serwis autoryzowany dla danego urządzenia uznana za nieautoryzowaną. Serwis nie ponosi odpowiedzialności z tytułu potencjalnej utraty gwarancji producenta lub sprzedawcy po wykonaniu napraw – wiedzę o rodzaju i miejscu gwarancji urządzenia posiada Klient.

Dodatkowe koszty

 • Serwis zastrzega sobie prawo do wysyłki urządzenia na koszt klienta w przypadku odrzucenia zasadności gwarancji (Wykluczenia z Gwarancji pkt. 1-10) – koszt min. 65 zł brutto (koszty diagnozy i wysyłki zwrotnej).
 • Serwis może pobierać opłatę za naprawy nieobjęte gwarancją np. czyszczenie urządzenia (min. 65 zł brutto).
 • Serwis może ubiegać się o zwrot kosztów pobrania odebranych przesyłek.
 • KOSZTY MAGAZYNOWANIA: Serwis zastrzega sobie prawo do naliczenia kosztów magazynowania i przechowywania urządzeń, dla których naprawa gwarancyjna została odrzucona, a urządzenie nie zostało odebrane lub nie zostały wykonane zobowiązania finansowe na rzecz Serwisu wobec statusu naprawy.
  Serwis wysyła drogą mailową dwukrotne upomnienia do właściciela o podjęcie decyzji o dalszych losach urządzenia (płatna wysyłka lub inne postanowienia ustalone drogą mailową). Jeśli właściciel nie ustosunkuje się do upomnień, to po 30 dniach od wystosowania drugiego upomnienia Serwis zacznie naliczać opłaty za przechowywanie sprzętu.
  Koszt magazynowania urządzeń zależy od powierzchni przez nich zajmowanej i wynosi 0,83 zł brutto za 1 m2 za każdy dzień.

Możliwość komentowania została wyłączona.