Aktualizacja recovery TWRP do wersji 3.3.0

Recovery służące do instalacji custom rom dla Xiaomi jakie wykorzystujemy w serwisie do instalacji romu Xiaomi.eu/miuipolska.pl doczekał się aktualizacji do wersji 3.3.0-0.

Jedną z ważniejszych zmian jest możliwość przejścia do trybu EDL (diagnostyczny do instalacji softu fabrycznego), a także liczne poprawki mechanizmów deszyfracji pamięci urządzenia.

TWRP 3.3.0

Pełna lista zmian:

 • Merge AOSP 9.0 r3 (Dees_Troy)
 • Use ANDROID_ROOT variable instead of hard coding to /system (CaptainThrowback)
 • Decrypt FBE on 9.0 and metadata decrypt (Dees_Troy)
 • vold decrypt updates (CaptainThrowback and nijel8)
 • Support vibration on LED class devices (notsyncing)
 • Metadata decrypt support for Pixel 3 (Dees_Troy)
 • Support rotating the display via build flag (vladimiroltean)
 • Reboot to EDL mode button (mauronofrio)
 • Support MTP on FFS devices (bigbiff)
 • Update FDE decrypt to support keymaster 3 and 4 (Dees_Troy)
 • Detect mkfs.f2fs version to properly format on f2fs partitions (Dees_Troy)
 • Allow TWRP to use md5 and sha256 checksums for zip installs (bigbiff)
 • TWRP can use /data/cache/recovery and /persist/cache/recovery on AB devices with no cache partition (bigbiff)
 • Switch part of advanced menus in TWRP to use a listbox of options (Dees_Troy)
 • Use magiskboot to allow repacking boot images for installing TWRP (Dees_Troy with thanks to topjohnwu of course)

Zalecamy aktualizację do TWRP 3.3.0 dla wszystkich klientów dla których była przeprowadzana instalacja oprogramowania np. w MI8, MI MAX 3, MI 8 SE, MIX 2S i wiele innych.

Instalacja TWRP

Nowe wersje są stopniowo wydawane na wspierane urządzenia na stronie twrp.me zakładka Devices. Gdzie należy wpisać nazwę kodową urządzenia np. MI8 (dipper), MIX 2S (polaris) itp. i pobrać plik .img na komputer.

Instalacja recovery jest dobrze opisana na miuipolska.pl w poradnikach instalacji.
Oczywiście w przypadku aktualizacji nie wykonujemy poleceń formatowania pamięci poprzedzających pierwszą instalację romu.

Tagi: